Revolutionär information

Tidning utgiven av RM (Revolutionära Marxister) under åren 1969-70 (totalt 5 nummer)
Digitaliserat av Martin Fahlgren för Marxists Internet Archive.

1969: Nr 1 / 1969: KFML:s omvälvning av historien, "Lenins testamente", Trotskij om partidemokrati
1969: Nr 2 / 1969: Gruv- och hamnarbetarstrejkerna, studentrörelsen, Bolivia, Rosa Luxemburg
1970: Nr 3 / 1970: Studentrörelsen, trotskismens historia, Tjeckoslovakien, Palestinafrågan, antimilitarism
1970: Nr 4 / 1970: Omgruppering i svenska vänstern, vänstern i Israel, soldatarbete m m
1970: Nr 5 / 1970: KFML och valet 1970, stuveristrejk i Ådalen, socialdemokratin m m