Marxists Internet Archive: Türkçe Bölümü

Marxists Internet Archive

 

Viladimir İliç Lenin

1870 - 1924

 


 

1895: Frıedrıch Engels

1902: Ne Yapmalı?

1904: Bir Adım İleri, İki Adım Geri

1914: Karl Marks

1915: Sosyalizm ve Savaş

1916: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması