MIA: Marx & Engels:  1848: Die Kommuniste-Manifes


DIE KOMMUNISTE MANIFES


Geskryf: In 1847, deur Karl Marx en Friedrich Engels.
Eerste uitgawe: In Februarie 1848 deur die Kommunistiese Liga.
Oorspronklike taal: Duitse.
Hierdie uitgawe: Marxists Internet Archive (marxists.org), Januarie 2013.
Brondokument: Karl Marx en Friedrich Engels, Die Kommuniste-Manifes. Kaapstad, Suid-Afrika: Werkersparty van Suid-Afrika (1938).


Inhoudsuitgawe

 

Voorwoord tot die Duitse Uitgawe van 1872

Inleiding deur Leon Trotsky tot Eerste Uitgawe in Afrikaans

 

DIE KOMMUNISTE-MANIFEST

I. Bourgeoisie en Proletariaat

II. Proletaries en Kommuniste

III. Sosialistiese en Kommunistiese Literatuur

IV. Verhouding van die Kommuniste tot die Verskillende Opposisiepartye