Жак Аройо


1974: Икономическата политика на Българската комунистическа партия