Karl Marx

Марксистки интернет архив

Български раздел


Добре дошли в българския раздел на Марксисткия интернет архив!

Чрез Марксисткия интернет архив (МИА) бихме искали да осигурим лесен достъп най-вече до произведенията на класиците на марксизма. Значителна част от тях са вече достъпни в чуждоезичните раздели на сайта. Изграждането на българския раздел е все още на ранен етап. Работата по дигитализaцията на текстовете и публикуването им тук отнема много време. Ако искате да ни помогнете да изградим този архив, можете да се свържете с Даниела Пенкова, която се грижи за българския раздел. Всяка голяма или малка помощ е добре дошла! Можете да се свържете с нас, за да сигнализирате за грешки или да предложите материал.

Философите само по различни начини са обяснявали света,
а задачата е той да бъде изменен.
Карл Маркс: Тезиси за Фойербах, 1845 г.
 
БЪЛГАРСКИЯТ АРХИВ
Е ОРГАНИЗИРАН
В СЛЕДНИТЕ РАЗДЕЛИ:
Най-новото
Библиотека
Фотографии
Речници и учебници
Вестници и списания
Социалистическа България

Библиотека

Карл Маркс и Фридрих Енгелс

Владимир Илич Ленин

Йосиф Сталин

Лев Троцки

Мао Цзе-дун

Георги Димитров

Димитър Благоев

Тодор Живков

Станке Димитров - Марек

Хаим Оливер

Исак Паси

Рубен Леви

Никола Вапцаров

Николай Иванович Лапин

Карл Кауцки

Георги Марков

Жак Аройо

Даниел де Леон

Евгений Г. Каменов