Карл Маркс и Фридрих Енгелс


Marx-Engels Но не спорете с нас, като преценявате премахването на буржоазната собственост от гледището на вашите представи за свобода, образование, право и т.н. Самите ваши идеи са продукт на буржоазните отношения на производство и собственост, също както вашето право е само издигнатата в закон воля на вашата класа — воля, чието съдържание се определя от материалните условия на живот на вашата класа.

Вашата пристрастна представа, заставяща ви да превръщате своите отношения на производство и собственост от исторически, преходни в процеса на производството отношения във вечни закони на природата и разума, вие споделяте с всички господствали някога и вече загинали класи. Това, което добре знаете за античната или за феодалната собственост, вие вече не смеете да го разберете, когато се касае за буржоазната собственост.

Карл Маркс и Фридрих Енгелс: Манифест на Комунистическата партия (1848)

 


1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880
Биографии | Писма

 


 


Маркс и Енгелс СЪЧИНЕНИЯ