Marx-Engels.jpg

Карл Маркс и Фридрих Енгелс

Избрани произведения

в 10 тома


Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Избрани произведения. Партиздат, София, 1984
Сканиране: Васил Василев
Обработка: Даниела Пенкова


Съдържание ТОМ 1: Манифест на комунистическата партия, Развитието на социализма от утопия в наука, Критика на готската програма, Към критиката на социалдемократическата проектопрограма от 1891 г., За авторитета, Към историята на съюза на комунистите, Карл Маркс, из Положението на работническата класа в Англия, Принципите на комунизма, Учредителен манифест на международното работническо дружество, Погребението на Карл Маркс ТОМ 2: Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска философия, из Немска идеология, из Диалектика на природата ТОМ 3: Класовите борби във Франция, Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт, Гражданската война във Франция ТОМ 4: Селската война в Германия, Революция и контрареволюция в Германия, Буржоазията и контрареволюцията, Черновки на отговора на писмо на В. И. Засулич ТОМ 5: Произход на семейството, частната собственост и държавата, Ролята на труда при превръщането на маймуната в човек, За разлагането на феодализма и възникването на национални държави, Ролята на насилието в историята ТОМ 6: Нищета на философията, Към жилищния въпрос, Форми, предшествуващи капиталистическото производство, Национализацията на земята, Селският въпрос в Германия и Франция ТОМ 7: Наемен труд и капитал, Работна заплата, цена и печалба, Към критиката на политическата икономия, Увод към критиката на политическата икономия ТОМ 8: Анти-Дюринг ТОМ 9: из Икономическо-философски ръкописи от 1844 г., Бележки по най-новата пруска цензурна инструкция, Дебатите на шестия рейнски ландтаг, Към критиката на Хегеловата философия на правото, Критически бележки относно статията на «прусак», Успехите на движението за социално преустройство на континента, Положението в Англия, из Светото семейство или критика на критическата критика, из «Капиталът» - т. 1, 3 и 4 (Теории за принадената стойност), из Икономически ръкописи 1857-1859 г., из Икономически ръкописи 1861-1863 г., Към историята на ранното християнство, из Допълнения към третия том на «Капиталът» и други ТОМ 10: Избрани писма


 
ТОМ 1
Съдържание на ТОМ 1
Изтеглете целия ТОМ 1
ТОМ 2
Съдържание на ТОМ 2
Изтеглете целия ТОМ 2
ТОМ 7
Съдържание на ТОМ 7
Изтеглете целия ТОМ 7