Фридрих Енгелс

Диалектика на природата

1873-1886


Написано: в по-голямата си част през 1873-1883, а отделните допълнения - през 1885-1886 г.
Публикувано: за пръв път изцяло на немски и руски език в "Архив Маркса и Энгельса", кн. II. 1925 г.
Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Съчинения. Том 20, 1966. Издателство на БКП 📖 PDF
Сканиране: Добромир Добрев
Препис и дигитализация: Даниела Пенкова


Съдържание