marxengels.jpg

Карл Маркс и Фридрих Енгелс

Съчинения

в 50 тома


Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Съчинения. Издателство на Българската комунистическа партия, София, 1957-1989
Преводачи: Т1, 5, 11, 12, 15, 18, 22, 49: Георги Георгиев; Т2: Лазар Младенов и А. Крежов; Т3, 26-I: Неделчо Манев; Т4: Кирил Тотев, Азаря Поликаров и Иван Георгиев; Т6, 9, 19, 24: Филип Гинев; Т7: Антон Недялков, Николай Скорчев и Кирил Тотев; Т8: Бернард Мунтян, Ана Пъдева и Георги Георгиев; Т10: Веселин Измирлиев; Т13, 14, 20: Неизвестен; Т16: Донка Данчева; Т17: Филип Гинев и др.; Т21: Николай Тодоров и др.; Т23, 45-I и II, 47, 48: Карл Сабитаев; Т25-I: Иван Георгиев и Кирил Тотев; T25-II: Лазар Младенов и Цветан Драгнев; T26-II: Кирил Тотев и Неделчо Манев; Т26-III: Кирил Тотев и др.; T40: Иван Ганков, стихове: Александър Миланов; Т41: Донка Данчева, стихове: Чило Шишманов и Александър Миланов; Т42: Иван Атанасов и Бойко Атанасов;
Фотографиране и обработка: Добромир Добрев
PDF, HTML, Съдържание: Даниела Пенкова


 
ТОМ 1, изд. 1957
Съдържание на ТОМ 1 📖 Маркс и Енгелс (1839-1844)
вкл. Към критиката на Хегеловата философия на правото (М)
Изтеглете целия ТОМ 1
ТОМ 2, изд. 1957
Съдържание на ТОМ 2 📖 Маркс и Енгелс (септември 1844 - февруари 1846)
вкл. Светото семейство или Критика на критическата критика (МЕ), Положението на работническата класа в Англия (Е)
Изтеглете целия ТОМ 2
ТОМ 3, изд. 1957
Съдържание на ТОМ 3 📖 Маркс и Енгелс (1845-1847)
вкл. Тезиси за Фойербах (М), Немска идеология (МЕ), "Истинските социалисти" (Е)
Изтеглете целия ТОМ 3
ТОМ 4, изд. 1957
Съдържание на ТОМ 4 📖 Маркс и Енгелс (май 1846 - март 1848)
вкл. Нищета на философията (М), Принципите на комунизма (Е), Манифест на Комунистическата партия (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 4
ТОМ 5, изд. 1958
Съдържание на ТОМ 5 📖 Маркс и Енгелс (март - ноември 1848)
вкл. Искания на Комунистическата партия в Германия (МЕ), статии за "Neue Rheinische Zeitung" (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 5
ТОМ 6, изд. 1960
Съдържание на ТОМ 6 📖 Маркс и Енгелс (ноември 1848 - юли 1849)
вкл. статии за "Neue Rheinische Zeitung" (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 6
ТОМ 7, изд. 1958
Съдържание на ТОМ 7 📖 Маркс и Енгелс (август 1849 - юни 1851)
вкл. Класовата борба във Франция от 1848 до 1850 г. (М), Селската война в Германия (Е)
Изтеглете целия ТОМ 7
ТОМ 8, изд. 1959
Съдържание на ТОМ 8 📖 Маркс и Енгелс (август 1851 - март 1853)
вкл. Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт (М), Революцията и контрареволюцията в Германия (Е)
Изтеглете целия ТОМ 8
ТОМ 9, изд. 1961
Съдържание на ТОМ 9 📖 Маркс и Енгелс (март - декември 1853)
вкл. статии за "New-York Daily Tribune" (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 9
ТОМ 10, изд. 1962
Съдържание на ТОМ 10 📖 Маркс и Енгелс (януари 1854 - януари 1855)
вкл. статии за "New-York Daily Tribune" (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 10
ТОМ 11, изд. 1963
Съдържание на ТОМ 11 📖 Маркс и Енгелс (януари 1855 - април 1856)
вкл. статии за "New-York Daily Tribune" и "Neue Oder- Zeitung" (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 11
ТОМ 12, изд. 1963
Съдържание на ТОМ 12 📖 Маркс и Енгелс (април 1856 - януари 1859)
вкл. статии за "New-York Daily Tribune" (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 12
ТОМ 13, изд. 1964
Съдържание на ТОМ 13 📖 Маркс и Енгелс (януари 1859 - февруари 1860)
вкл. Към критиката на политическата икономия (М)
Изтеглете целия ТОМ 13
ТОМ 14, изд. 1964
Съдържание на ТОМ 14 📖 Маркс и Енгелс (юли 1857 - ноември 1860)
вкл. Господин Фогт (М)
Изтеглете целия ТОМ 14
ТОМ 15, изд. 1964
Съдържание на ТОМ 15 📖 Маркс и Енгелс (ануари 1860 - септември 1864)
вкл. статии за Гражданската война в САЩ и европейските проблеми (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 15
ТОМ 16, изд. 1965
Съдържание на ТОМ 16 📖 Маркс и Енгелс (септември 1864 - юли 1870)
вкл. Работна заплата, цена и печалба (М)
Изтеглете целия ТОМ 16
ТОМ 17, изд. 1965
Съдържание на ТОМ 17 📖 Маркс и Енгелс (юли 1870 - февруари 1872)
вкл. статии, заявления и писма до редакции на вестници (МЕ)
Изтеглете целия ТОМ 17
ТОМ 18, изд. 1965
Съдържание на ТОМ 18 📖 Маркс и Енгелс (март 1872 - април 1875)
вкл. Към жилищния въпрос (Е)
Изтеглете целия ТОМ 18
ТОМ 19, изд. 1967
Съдържание на ТОМ 19 📖 Маркс и Енгелс (март 1875 - май 1883)
вкл. Писмо към Бабел (Е), Критика на Готската програма (М), Развитието на социализма от утопия в наука (Е), Надгробна реч (Е)
Изтеглете целия ТОМ 19
ТОМ 20, изд. 1966
Съдържание на ТОМ 20 📖 Фридрих Енгелс (1873-1883)
вкл. Анти-Дюринг (Е), Диалектика на природата (Е)
Изтеглете целия ТОМ 20
ТОМ 21, изд. 1967
Съдържание на ТОМ 21 📖 Фридрих Енгелс (май 1883 - декември 1889)
вкл. Произход на семейството, частната собственост и държавата (Е), Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска философия
Изтеглете целия ТОМ 21
ТОМ 22, изд. 1967
Съдържание на ТОМ 22 📖 Фридрих Енгелс (1890-1895)
вкл. Към историята на ранното християнство (Е), Селският въпрос във Франция и Германия (Е)
Изтеглете целия ТОМ 22
ТОМ 23, изд. 1968
Съдържание на ТОМ 23 📖 Карл Маркс
Капиталът. Критика на политическата икономия, том I (М)
Изтеглете целия ТОМ 23
ТОМ 24, изд. 1969
Съдържание на ТОМ 24 📖 Карл Маркс
Капиталът. Критика на политическата икономия, том II (М)
Изтеглете целия ТОМ 24
ТОМ 25, част I, изд. 1969
Съдържание на ТОМ 25-I 📖 Карл Маркс
Капиталът. Критика на политическата икономия, том III, първа част (М)
Изтеглете целия ТОМ 25-I
ТОМ 25, част II, изд. 1969
Съдържание на ТОМ 25-II 📖 Карл Маркс
Капиталът. Критика на политическата икономия, том III, втора част (М)
Изтеглете целия ТОМ 25-II
ТОМ 26, част I, изд. 1970
Съдържание на ТОМ 26-I 📖 Карл Маркс
Теории на принадената стойност, първа част (Том IV на Капиталът) (М)
Изтеглете целия ТОМ 26-I
ТОМ 26, част II, изд. 1970
Съдържание на ТОМ 26-II 📖 Карл Маркс
Теории на принадената стойност, втора част (Том IV на Капиталът) (М)
Изтеглете целия ТОМ 26-II
ТОМ 26, част III, изд. 1971
Съдържание на ТОМ 26-III 📖 Карл Маркс
Теории на принадената стойност, трета част (Том IV на Капиталът) (М)
Изтеглете целия ТОМ 26-III
ТОМ 40, изд. 1980
Съдържание на ТОМ 40 📖 Карл Маркс (1835-1843)
вкл. проза и поезия на младия Маркс (М)
Изтеглете целия ТОМ 40
ТОМ 41, изд. 1979
Съдържание на ТОМ 41 📖 Фридрих Енгелс (1838-1844)
вкл. проза, поезия и писма на младия Енгелс (Е)
Изтеглете целия ТОМ 41
ТОМ 42, изд. 1983
Съдържание на ТОМ 42 📖 Маркс и Енгелс (януари 1844 - февруари 1848)
вкл. Икономическо-философски ръкописи от 1844 (М), Тезиси за Фойербах (М), Проект на комунистическото верую (Е)
Изтеглете целия ТОМ 42
ТОМ 46, част I, изд. 1978
Съдържание на ТОМ 46-I 📖 Карл Маркс (юли 1857 - март 1859)
вкл. Икономическите ръкописи от 1857-1859 г., първа част (М)
Изтеглете целия ТОМ 46-I
ТОМ 46, част II, изд. 1978
Съдържание на ТОМ 46-II📖 Карл Маркс (юли 1857 - март 1859)
вкл. Икономическите ръкописи от 1857-1859 г., втора част (М)
Изтеглете целия ТОМ 46-II
ТОМ 47, изд. 1981
Съдържание на ТОМ 47 📖 Карл Маркс (1861-1863)
вкл. Икономически ръкопис от 1861-1863 г., първа част (М)
Изтеглете целия ТОМ 47
ТОМ 48, изд. 1985
Съдържание на ТОМ 48 📖 Карл Маркс (1861-1863)
вкл. Икономически ръкопис от 1861-1863 г., втора част (М)
Изтеглете целия ТОМ 48
ТОМ 49, изд. 1989
Съдържание на ТОМ 49 📖 Карл Маркс (юли 1863 - ноември 1875)
вкл. четири икономически труда на Маркс (М)
Изтеглете целия ТОМ 49