das_kapital.jpg

Карл Маркс

Капиталът

4 тома


Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Съчинения. Издателство на Българската комунистическа партия, София, 1968 (Том 23), 1969 (Том 24, 25), 1970 (Том 26, част 1 и 2), 1971 (Том 26, част 3)
Преводачи: Първи том: Карл Сабитаев; Втори том: Филип Гинев; Трети том, първа част: Иван Георгиев и Кирил Тотев; Трети том, втора част: Лазар Младенов и Цветан Драгнев; Четвърти том, първа част: Неделчо Минев; Четвърти том, втора част: Кирил Тотев и Неделчо Минев; Четвърти том, трета част: Кирил Тотев и др.
Фотографиране и обработка: Добромир Добрев
PDF, HTML, Съдържание: Даниела Пенкова


 
ТОМ 1
Съдържание на ТОМ 1
Изтеглете целия ТОМ 1
Бележки към ТОМ 1
ТОМ 2
Съдържание на ТОМ 2
Изтеглете целия ТОМ 2
Бележки към ТОМ 2
ТОМ 3, част I
Съдържание на ТОМ 3-I
Изтеглете целия ТОМ 3-I
Бележки към ТОМ 3-I
ТОМ 3, част II
Съдържание на ТОМ 3-II
Изтеглете целия ТОМ 3-II
Бележки към ТОМ 3-II
ТОМ 4, част I
Съдържание на ТОМ 4-I
Изтеглете целия ТОМ 4-I
Бележки към ТОМ 4-I
ТОМ 4, част II
Съдържание на ТОМ 4-II
Изтеглете целия ТОМ 4-II
Бележки към ТОМ 4-II
ТОМ 4, част III
Съдържание на ТОМ 4-III
Изтеглете целия ТОМ 4-III
Бележки към ТОМ 4-III