Карл Маркс и Фридрих Енгелс

Светото семейство,
или критика на критическата критика

ПРОТИВ БРУНО БАУЕР И КОМПАНИЯ

1844


Написано: септември-ноември 1844
Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Съчинения. Том 2, 1957. Издателство на БКП, София 📖 PDF
Превод: Лазар Младенов и А. Крежов
Сканиране: Добромир Добрев
Препис и дигитализация: Даниела Пенкова


Съдържание