marx1.png

Марксистки интернет архив

Най-новото в българския раздел


2021


2021

 

30 април 2021: Добавено в Архив Димитър Благоев:

Принос към историята на социализма в България, 1988, Съдържание
[Благодарение на Рая Апостолова и Даниела Пенкова]

 

29 април 2021: Добавено в Архив Статистики за НРБ:

Статистически годишник, 1988, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

29 април 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Произход на семейството, частната собственост и държавата, 1884, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

28 април 2021: Добавено в Архив Речници и учебници:

Гражданско право - лекции, 1947
История на икономическите учения, 1949
Гражданска отбрана - учебно помагало за средните училища, 1965
Икономическите отношения на България с Балканските държави в периода между двете световни войни, 1989
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

28 април 2021: Добавено в Архив Георги Димитров:

Речи, доклади, статии - том 3, 1947, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

27 април 2021: Добавено в Архив Никола Вапцаров:

Съчинения, 1971
Живот, по-хубав от песен..., 1982
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

27 април 2021: Добавено в Архив Хаим Оливер:

Ние, спасените, 1967
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

26 април 2021: Добавено в Архив Димитър Благоев:

Кратки бележки из моя живот, 1923
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

26 април 2021: Добавено в Архив Карл Кауцки:

Икономическото учение на Карл Маркс, 1967
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

31 март 2021: Добавено в Архив Йосиф Сталин:

Съчинения в 13 тома, ТОМ 1, 1948
Съчинения в 13 тома, ТОМ 2, 1948
Съчинения в 13 тома, ТОМ 3, 1948
Съчинения в 13 тома, ТОМ 4, 1948
Съчинения в 13 тома, ТОМ 7, 1948
[Благодарение на Васил Василев и Даниела Пенкова]

 

29 март 2021: Добавено в Архив Николай Иванович Лапин:

Младият Маркс, 1969
[Благодарение на Станимир Панайотов и Даниела Пенкова]

 

29 март 2021: Добавено в Речници и учебници:

История на Българската комунистическа партия - материали, 1962
Винаги верни на партията - История на революционното младежко движение в България, 1957
Очерци по история на КПСС, 1967
[Благодарение на Васил Василев и Даниела Пенкова]

 

28 март 2021: Добавено в Речници и учебници:

Основи на марксистката философия, 1958
Материали по история на международното работническо и комунистическо движение, 1959
Основи на научния атеизъм, 1962
История на Комунистическата партия на Съветския съюз, 1963
Основи на политическата икономия, 1966
Политическа икономия, трето издание, 1973
Научен комунизъм - материали за лекции, 1965
Научен комунизъм - популярен очерк, 1967
Научен комунизъм - учебник, 1973
Основи на комунизма - учебник, 1976
Основи на комунизма - христоматия, 1977
История на Българската комунистическа партия - христоматия, 1968
История на Българската комунистическа партия, 1980
Политическите партии - справочник, 1982
[Благодарение на Даниела Пенкова и Васил Василев]

 

23 март 2021: Добавено в Архив Даниел де Леон:

Политическата акция, 1920
[Благодарение на Даниела Пенкова]

 

21 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Към критиката на политическата икономия, Карл Маркс, 1859 [Партиздат, 1983]
[Благодарение на Даниела Пенкова и Славчо Г. Иванов]

 

20 март 2021: Добавено в Речници и учебници:

Диалектически материализъм, 1954
Исторически материализъм, 1955
Масонството в България, 1986
[Благодарение на Даниела Пенкова и Васил Василев]

 

18 март 2021: Добавено в Речници и учебници:

Речник по етика, 1974
Речник по политическа икономия, 1975
Речник-справочник на пропагандиста и агитатора, 1977
Речник по атеизъм, 1980
Речник по научен комунизъм, 1981
Речник по партийно строителство, 1983
Кратък политически речник, 1985
Предшественици на социализма, том II - Сен Симон и Фурие, 1946
[Благодарение на Даниела Пенкова и Васил Василев]

 

15 март 2021: Добавено в Архив Георги Димитров:

Съчинения, Том 2, 1982, Съдържание
Съчинения, Том 3, 1982, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Васил Василев]

 

14 март 2021: Добавено в Архив Георги Димитров:

Септемврийското въстание, Г. Димитров, В. Коларов, В. Червенков, 1953
[Благодарение на Движение "23 септември" и Даниела Пенкова]

 

13 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 40, 1980, Съдържание
Съчинения, Том 41, 1979, Съдържание
Съчинения, Том 42, 1983, Съдържание
Съчинения, Том 46, част I, 1978, Съдържание
Съчинения, Том 46, част II, 1978, Съдържание
Съчинения, Том 47, 1981, Съдържание
Съчинения, Том 48, 1985, Съдържание
Съчинения, Том 49, 1989, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

9 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс и Архив "Капиталът":

Съчинения, Том 23 ("Капиталът", Том 1), 1968, Съдържание
Съчинения, Том 24 ("Капиталът", Том 2), 1969, Съдържание
Съчинения, Том 25, част 1 ("Капиталът", Том 3-1), 1969, Съдържание
Съчинения, Том 25, част 2 ("Капиталът", Том 3-2), 1969, Съдържание
Съчинения, Том 26, част 1 ("Капиталът", Том 4-1), 1970, Съдържание
Съчинения, Том 26, част 2 ("Капиталът", Том 4-2), 1970, Съдържание
Съчинения, Том 26, част 3 ("Капиталът", Том 4-3), 1971, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

8 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 19, 1967, Съдържание
Съчинения, Том 20, 1966, Съдържание
Съчинения, Том 21, 1967, Съдържание
Съчинения, Том 22, 1967, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

7 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 16, 1965, Съдържание
Съчинения, Том 17, 1965, Съдържание
Съчинения, Том 18, 1965, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

6 март 2021: Добавено в Архив Георги Димитров:

Съчинения, Том 1, 1981, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Васил Василев]

 

5 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 11, 1963, Съдържание
Съчинения, Том 12, 1963, Съдържание
Съчинения, Том 13, 1964, Съдържание
Съчинения, Том 14, 1964, Съдържание
Съчинения, Том 15, 1964, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

3 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 9, 1961, Съдържание
Съчинения, Том 10, 1962, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

2 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 7, 1958, Съдържание
Съчинения, Том 8, 1959, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 

1 март 2021: Добавено в Архив Карл Маркс и Фридрих Енгелс:

Съчинения, Том 1, 1957, Съдържание
Съчинения, Том 2, 1957, Съдържание
Съчинения, Том 3, 1957, Съдържание
Съчинения, Том 4, 1957, Съдържание
Съчинения, Том 5, 1958, Съдържание
Съчинения, Том 6, 1960, Съдържание
[Благодарение на Даниела Пенкова и Добромир Добрев]

 


Към началото на страницата