Лев Троцки


1922: Революционна стратегия
[Благодарение на Румяна Цонева]