Станке Димитров - Марек

(1889-1944)


Marek Революцията се върши от живи хора, и то от милиони хора. А тия милиони трябва да се убедят, че изход от своето мизерно положение на експлоатирани те ще намерят само в социализма, в социалистическата революция. Но милионите не се убеждават с речи и книжки. Милионите се убеждават от опита на собствената си борба. Да ги вдигнеш на борба и в процеса на тая борба да ги убеждаваш на практика, на дело, че трябва да отидат и по-нататък — това е пътят на вмъкване масите в революцията.

Станке Димитров - Марек:
Борбата против фашизма и крайната ни цел (1935)

 


Станке Димитров - Марек СЪЧИНЕНИЯ (различни издания)