Тодор Живков

(1911-1998)


Todor Zhivkov      Наивно е да се мисли, че новите черти и добродетели, които трябва да притежават гражданите на социалистическото общество, а след това и на комунизма, се създават само по пътя на просветата, чрез лекции и беседи. Не бива да се забравя,че общественото съзнание при всички условия, включително и при социализма, се определя в крайна сметка от общественото битие, от реалната обществена среда.
      Още в знаменитите си „Тезиси за Фойербах“ Маркс посочва, че „хората са продукти на обстоятелствата и на възпитанието“ и че „следователно изменените хора са продукти на други обстоятелства и на променено възпитание“. Заедно с това той подчертава, че „именно хората променят обстоятелствата“. Тяхното съзнание не е пасивно по отношение на обществената среда, т.е. на условията, при които те живеят и работят. Повишаването на общественото съзнание е условие за прогресивното изменение на средата, както и усъвършенствуването на средата е мощен фактор и необходима предпоставка за издигане на общественото съзнание.
     Този проблем следва да заеме централно място в теоретическите разработки, в идеологическите и възпитателните средства за идейно въздействие върху масите. Защото нашата социалистическа действителност, бързият икономически подем, разцветът на науката, образованието и културата, ликвидирането на експлоатацията, всичко, което социализмът дава на народа, е и най-добрата пропаганда за неговите исторически предимства като обществен строй, незаменим фактор за формирането на социалистическо съзнание у трудещите се.

Тодор Живков: Реч пред Десетия конгрес на БКП (20 април 1971 г.)