Йосиф Сталин

(1878-1953)


Joseph Stalin      Разбира се, ако не съществуваше законът за неравномерността на капиталистическото развитие, който води към конфликти и войни между капиталистическите страни заради колониите; ако капитализмът можеше да се развива без износ на капитали в изостаналите страни, в страните с евтини суровини и работна ръка; ако излишъците от капиталистическото натрупване на „метрополията“ се отделяха не за износ на капитали, а за сериозно развитие на земеделието и за подобряване материалното положение на селячеството; ако, най-сетне, тези излишъци се употребяваха за повдигането на жизненото равнище на цялата маса на работническата класа — то тогава и дума не би ставало за засилване експлоатацията на работническата класа, за обедняване на селячеството в условията на капитализма, за засилване на гнета в колониалните и зависими страни, за конфликти и войни между капиталистите.
     Но тогава капитализмът не би бил капитализъм.
     Цялата работа е там, че капитализмът не може да се развива без да изостря всички тези противоречия и без да натрупва, поради това, условията, които, в последна сметка, улесняват срутването на капитализма.
     Цялата работа е там, че диктатурата на пролетариата, напротив, не може да се развива по-нататък, ако не създава условия, които повдигат на по-висока степен революционното движение на всички страни и подготвят окончателната победа на пролетариата.

Йосиф Сталин, "Международното положение" (1925)

 


Йосиф Сталин СЪЧИНЕНИЯ (различни издания)

 


Към началото на страницата