Йосиф Сталин

Съчинения

в 13 тома


Автор:Йосиф Сталин
Източник: Йосиф Сталин. Съчинения. Издателство на Българската комунистическа партия, София 1948
Преводачи: Т1: Н. Алексиев, Рената Натан, Ж. Ошавков; Т2: Неизвестен; Т3: Лазар Младенов; Т4: Живко Ошавков; T5: Б. Делчев; T6: Филип Гинев, К. Тимева и други; Т7: К. Тотев; T8: Георги Георгиев; T9: Асен Македонов; T10: Георги Феоргиев; T11: Филип Гинев; T12: Лазар Младенов; T13: Пенчо Данчев и др.
Сканиране: Васил Василев
Обработка, PDF, HTML: Даниела Пенкова


 
ТОМ 1
Съдържание на ТОМ 1
Изтеглете целия ТОМ 1
ТОМ 2
Съдържание на ТОМ 2
Изтеглете целия ТОМ 2
ТОМ 3
Съдържание на ТОМ 3
Изтеглете целия ТОМ 3
ТОМ 4
Съдържание на ТОМ 4
Изтеглете целия ТОМ 4
ТОМ 5
Съдържание на ТОМ 5
Изтеглете целия ТОМ 5
ТОМ 6
Съдържание на ТОМ 6
Изтеглете целия ТОМ 6
ТОМ 7
Съдържание на ТОМ 7
Изтеглете целия ТОМ 7
ТОМ 8
Съдържание на ТОМ 8
Изтеглете целия ТОМ 8
ТОМ 9
Съдържание на ТОМ 9
Изтеглете целия ТОМ 9
ТОМ 10
Съдържание на ТОМ 10
Изтеглете целия ТОМ 10
ТОМ 11
Съдържание на ТОМ 11
Изтеглете целия ТОМ 11
ТОМ 12
Съдържание на ТОМ 12
Изтеглете целия ТОМ 12
ТОМ 13
Съдържание на ТОМ 13
Изтеглете целия ТОМ 13

 


Към началото на страницата