Владимир Илич Ленин

(1879-1924)


Lenin      Но там е цялата работа, че това «нещо като парламент» не ще бъде парламент в смисъл на буржоазнопарламентарните учреждения. Там е цялата работа, че това «нещо като парламент» не само «ще установява реда и ще упражнява надзор над управлението на бюрократическия апарат», както си въобразява Кауцки, чиято мисъл не излиза извън рамките на буржоазния парламентаризъм. В социалистическото общество «нещо като парламент» от работнически депутати, разбира се, «ще установява реда и ще упражнява надзор над управлението» на «апарата», но този именно апарат не ще бъде «бюрократичен». Работниците, като завоюват политическата власт, ще разрушат стария бюрократичен апарат, ще го сринат до основи, не ще оставят от него камък върху камък, ще го заменят с нов, който ще се състои от същите тези работници и служещи, против чието превръщане в бюрократи ще бъдат взети веднага мерки, подробно разгледани от Маркс и Енгелс: 1) не само изборност, но и сменяемост във всяко време; 2) заплата не по-висока от заплатата на работника; 3) незабавно преминаване към това, всички да изпълняват функциите на контрола и надзора, всички за определено време да стават «бюрократи» и поради това никой да не може да стане «бюрократ».

В. И. Ленин, "Държавата и революцията" (1917)

 


В. И. Ленин СЪЧИНЕНИЯ (различни издания)

 


Към началото на страницата