Dolores Ibárruri "La Pasionaria"

(1895-1989)

Biografia

Discursos:

No passaran! (Discurs davant dels micròfons del Ministeri de Governació, 19.7.1936)