WILHELM LIEBKNECHT(1826-1900)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Articles:

La Comuna de París té dret a defensa (Volksstaat, 31 de maig del 1871).

El nostre recent congrés (Justice, 15/29 d’agost del 1896).

Discursos:

De la qüestió de la defensa (Discurs i resolució davant la Dieta de la Unió Obrera Alemanya, de 7 de setembre de 1868)

Sobre la posició política de la socialdemocràcia, particularment en relació amb el «Reichstag» nord-alemany (Discurs a l'Assemblea de la Unió Democràtica de Treballadors de Berlin, 1 de maig del 1869)


Wilhelm Liebknechts Archiv