ARRIGO CERVETTO

(1927-1995)


Secció Catalana de The Marxists' Internet Archive.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia1957: Tesis

1968: La lluita leninista contra el reformisme

1969: Feixisme i democràtica: dues formes de la dictadura capitalista

1969: La concentració del capital en la fase imperialista

1974: Contra el capital d'estat basat en masses petit-burgeses

1975: Bipartidisme d'estat

1976: El senzill nus de la lluita política

1981: La difícil qüestió dels temps

1990: Tècnics i productors

1991: Els Estats Units, sempre contraris a la disgregació soviètica


Archivio Internet d'Arrigo Cervetto