Rosa Luxemburg

INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA POLÍTICA

1916-1917

Versió catalana establerta des de: Introducción a la economía política, Edicions Internacionals Sedov, Rosa Luxemburg. Disponible també en .pdf.
Índex

1. Què és l’economia política?

2. Història econòmica (I)

3. Història econòmica (II)

4. La producció mercantil

5. Llei del salari

6. Les tendències de l’economia capitalista