JOAQUIM MAURÍN

(1896-1973)


Secció Catalana de The Marxists' Internet Archive.Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaArticles:

Socialisme i anarquisme: Pau Iglesias i Anselm Lorenzo («L'Opinió, 14.4.1928)

Socialisme i anarquisme. El proletariat català no és anarquista («L'Opinió, 7.7.1928)

L'anarquisme no és revolucionari («L'Opinió», 8.9.1928)

Pablo Iglesias i el pabloiglesisme («L'Opinió», 22.12.1928)

Els aventurers de la revolució («L’Hora», 14.1.1931)