Andreu Nin

Les dictadures dels nostres dies

Capítol sisè: La defensa subreptícia de les dictadures

Sota l’argumentació difusa i l’aparença d’objectivitat imparcial dels raonaments del senyor Cambó s’abscondeix una simpatia irresistible pel règim del qual es presenta com a adversari, simpatia mal dissimulada per les divagacions -que no comprometen a res- sobre els inconvenients de les dictadures i la necessitat de restablir l’«imperi de l’ordre».

Si la conducta dels regionalistes durants els esdeveniments del setembre de 1923 i la col·laboració efectiva prestada a la dictadura militar per l’ex-ministre d’hisenda no fossin ja prou eloqüents, les seixanta pàgines que aquest consagra a estudiar els inconvenients i avantatges de les dictadures esvairien tot dubte.


I. La dictadura com a remei heroic.

II. Els avantatges i els inconvenients d’una «bona dictadura» segons el senyor Cambó.

III. La substitució de les dictadures.

IV. L’ordre capitalista per damunt de tot.