On va Anglaterra?

Lev Trotski

1925-1926EUROPA I AMÈRICA

Discurs pronunciat per Trotski a Moscou, 1926, i inclòs com a apèndix a «On va Anglaterra»

Índex:

Els dos pols del moviment obrer. El tipus acabat del reformisme

La potència econòmica del Estats Units, base de l’oportunisme

Els nous papers d’Amèrica i d’Europa

L’expansió imperialista dels Estats Units

Pacifisme i confusió

El pacifisme americà en la pràctica

No hi ha sortida per al capitalisme europeu

Ha esgotat el capitalisme el seu temps?