Vladimír Iljič Lenin
Vývoj kapitalismu v Rusku
Přílohy
(v tištěném vydání v pásce)

Diagram k tabulkám A a B


Plynulé čáry udavaji v procentech (počitano od hořejší vodorovné linie) podíl zámožného rolnictva na celkovém množství půdy, osevní plochy, dobytka atd.

Přerušované čáry udávají v procentech (počítáno od spodní vodorovné linie) podíl nemajetného rolnictva na celkovém množství půdy, osevní plochy, dobytka atd.

Černé čáry udávají stupeň rozkladu v jednotlivých újezdech nebo skupinách újezdů, jejichž čísla (1-7) jsou uvedena v tabulkách A a B.

Červené čáry udávají "průměrný" stupeň rozkladu (tj. aritmetický průměr z procentních údajů vyznačených v diagramu).