Vladimír Iljič Lenin
Vývoj kapitalismu v Rusku

Příloha I
(k V. kapitole)

1. Vodorovná čára ve sloupcích znamená nulu. Prázdné okénko znamená: údaj chybí.
2. Jednotlivé výroby jsou seřazeny podle rostoucího počtu dělnků (členů rodiny i námezdních dohromady) připadajících v průměru na jeden podnik v celé příslušné výrobě.
3. U výroby č. 31 a 33 je udána hodnota zpracovávaných surovin, jež tvoří 50 - 57% hodnoty výrobků, t.j. objemu výroby.
4. Průměrný počet koní připadající na 1 hospodáře podle údajů o 19 druzích výroby je 1,4 a podle skupin I. 1,1; II. 1,5; III. 2,0.
5. Podíl hospodářů najímajících na obdělávání své půdy námezdní dělníky činí podle údajů o 16 druzích výroby 12% a podle jednotlivých skupin I. 4,5%; II. 16,7%; III. 27,3%.



Č
í
s.

v
ý
r
o
b
y

  Celkový počet podniků Celkový počet dělníků Objem výroby v rublech Počet podniků
s námezdními dělníky
Počet námezdních
dělníků
Průměrný počet koní
na 1 hospodáře
Podíl hospodářů
najímajících na obdělávání
své půdy námezdní
dělníky (v %)
Jaké podniky jsou zahrnuty do skupin Č
í
s.

v
ý
r
o
b
y

Název výroby Cel-
kem
Skupina Cel-
kem
Skupina Cel-
kem
Skupina Cel-
kem
Skupina Cel-
kem
Skupina Cel-
kem
Skupina Cel-
kem
Skupina
I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

1 Kolářství 76 40 25 11 127 40 50 37 30 100 9 500 10 500 10 100 4 1 3 7 1 6 1,2 0,9 1,3 1,9 1 9 s 1 dělníkem se 2 dělníky s 3 a více dělníky 1
2 Hračkářství (soustružníci) 47 22 17 8 83 22 34 27 13 500 2 900 5 300 5 300 7 4 3 10 4 6 1,2 0,8 1,3 2,0 totéž jako u č. 1 2
3 Brýlařství 27 12 8 7 49 12 16 21 11 550 3 000 4 300 4 250 1 1 2 2                 totéž jako u č. 1 3
4 Truhlářství 274 196 66 12 576 277 213 86 96 800 48 650 33 850 14 300 16 5 11 48 7 41                 s 1-2 dělníky s 3-4 dělníky s 5 a více dělníky 4
5 Košíkářství 121 35 52 34 265 35 104 126 40 860 4 100 16 250 20 510 0,9 1 0,8 1,0 totéž jako u č. 1 5
6 Výroba kytar 29 9 12 8 61 9 24 28 16 000 2 025 5 900 8 075 1,1 1,1 1,1 1,1 totéž jako u č. 1 6
7 Výroba hraček (v Serg. Posadě) 41 28 8 5 95 48 24 23 27 330 13 130 8 000 6 200 5 3 2 9 4 5 0,7 0,6 0,5 1,4 s 1-2 dělníky se 3 dělníky se 4-5 dělníky 7
8 Výroba zrcadel 142 99 27 16 332 134 89 109 67 350 19 170 18 180 30 000 32 3 13 16 84 3 20 61 1,4 1,1 1,5 2,5 9,9 7,4 7,5 totéž jako u č. 4 8
9 Zahradnictví (skleníkové) 74 29 36 9 188 50 100 38 54 400 11 900 30 090 12 410 34 5 21 8 42 6 23 13 2,2 1,7 2,5 2,7         s 1-3 topeništi se 4-6 topeništi se 7-12 topeništi 9

Celkem v 9 druzích výroby (č. 1-9) 831 470 251 110 1 776 627 654 495 357 890 114 375 132 370 111 145 99 8 47 44 202 9 59 134  

10 Jirchářství (jirchy) 10 4 3 3 27 9 9 9 29 890 2 450 6 040 21 400 8 2 3 3 13 2 6 5                 zprac. 50-150 kůží zprac. 300-600 kůží zprac. 1000 kůží 10
11 Koželužství (velké kůže) 22 7 11 4 63 10 31 22 78 911 6 942 34 135 37 834 6 3 3 16 8 8                 zprac. 60-200 kůží zprac. 250-800 kůží zprac. 1200-1700 kůží 11
12 Výroba štětek 15 8 4 3 42 16 12 14 19 700 7 000 6 600 6 100 1 1 2 2 0,8 0,7 1,2 0,6 s 2 dělníky s 3 dělníky se 4-6 dělníky 12
13 Kovářství 42 9 24 9 133 18 72 43 25 700 3 100 13 900 8 700 28 3 17 8 32 3 17 12                 totéž jako u č. 12 13
14 Lakýrnictví 40 22 9 9 130 44 25 61 37 400 7 400 5 100 24 900 13 3 1 9 43 3 2 38 1,2 0,8 1 2,3 natírání a broušení běžné zboží výroba kupec. zboží 14
15 Hrnčířství 121 72 33 16 452 174 144 134 224 800 81 500 71 800 71 500 60 28 16 16 149 33 29 87                 s 1-3 dělníky se 4-5 dělníky s 6 a více dělníky 15
16 Kožešnictví 28 14 8 6 105 37 32 36 9 167 3 261 2 821 3 085 1,2 1,2 0,9 1,6 s 2-3 dělníky se 4 dělníky s 5 a více dělníky 16
17 Čepičářství 25 8 10 7 92 13 35 44 40 450 7 500 14 750 18 200 4 1 3 9 2 7                 s 1-2 dělníky se 3-4 dělníky s 5 a více dělníky 17
18 Výroba háčků 45 22 16 7 198 54 77 67 50 250 12 150 19 200 18 900 22 6 9 7 70 7 24 39 1,1 0,9 1 2,1 27,9 9,1 31,2 71,4 s 2-3 dělníky se 4-7 dělníky s 8-12 dělníky 18

Celkem v 9 druzích výroby (č. 10-18) 348 116 118 64 1242 375 437 430 516 268 131 303 174 346 210 619 142 42 51 49 334 48 90 196  

19 Mědikovectví 139 70 58 11 716 138 348 230 441 700 44 500 219 200 178 000 86 19 56 11 428 22 204 202                 s 1-3 dělníky se 4-11 dělníky s 12 a více 19
20 Kartáčnictví 150 81 59 10 835 264 426 145 233 000 62 300 122 400 48 300 94 32 52 10 343 47 188 108 1,2 1 1,5 1,8 39 20 54 91 totéž jako u č. 19 20
21 Obuvnictví 64 39 14 11 362 116 99 147 291 490 87 740 82 990 120 760 41 16 14 11 217 47 68 102 1,5 1,3 1,6 2,1 12 8 21 19 s 1-5 dělníky se 6-10 dělníky s 11 a více 21
22 Cihlářství 233 167 43 23 1402 476 317 609 357 000 119 500 79 000 158 500 105 43 39 23 835 92 186 557                 totéž jako u č. 21 22
23 Sedlářství 32 17 10 5 194 49 57 88 70 300 16 200 18 600 35 500 26 11 10 5 135 19 36 80                 s 2-4 dělníky se 5-7 dělníky s 13 a více 23
24 Škrobařství 68 15 42 11 429 75 261 93 129 808 12 636 55 890 61 282 68 15 42 11 277 45 165 67 3,4 2,7 3,2 5,3         prac. na 1-2 sítech na 3 sítech na 4 sítech a bubnu 24
25 Jirchářství (malé kožky) 11 2 5 4 75 4 25 46 77 570 800 28 450 48 320 9 5 4 69 23 46                 zprac. po 500 kožek zprac. 5-10 000 kožek po 18-23 000 kožek 25
26 Výroba hraček (kovové hračky) 16 6 5 5 117 10 38 69 56 400 3 800 18 600 34 000 13 3 5 5 94 3 32 59 1,2 0,6 2 1,2 25 20 60 s 1-2 dělníky se 6-9 dělníky s 11-18 dělníky 26
27 Kloboučnictví 54 16 20 18 450 35 113 302 127 650 8 950 32 500 86 200 45 7 20 18 372 9 83 280                 s 1-3 dělníky se 4-9 dělníky s 10 a více 27
28 Malířství 37 12 14 11 313 53 111 149 229 000 39 500 81 500 108 000 32 7 14 11 220 21 74 125                 s 1-5 dělníky se 6-9 dělníky s 10 a více 28

Celkem v 10 druzích výroby (č. 19-28) 804 425 270 109 4893 1220 1795 1878 2 013 918 395 926 739 130 878 862 519 153 257 109 2990 305 1059 1626  

29 Sítařství 10 5 3 2 115 26 28 62 69 300 7 300 15 000 47 000 7 2 3 2 58 3 12 43 1,8 1 2,3 3 60 20 100 100 pletení sít pletení i tkaní sít totéž, ve větším měř. 29
30 Výroba podnosů 29 7 12 10 340 15 67 258 102 530 4 130 22 400 76 000 23 2 11 10 284 2 44 238                 s 1-3 dělníky se 4-8 dělníky s 9 a více 30
31 Výroba roh. výr. (dmitrov. újezd) 22 12 5 5 345 52 76 217 201 400 24 400 44 000 133 000 15 5 5 5 302 31 66 205                 s 5-11 dělníky s 12-19 dělníky s 20 a více 31
32 Špendlikářství 10 6 3 1 163 53 35 75 54 800 16 900 9 900 28 000 10 6 3 1 134 35 26 73                 se 7-10 dělníky s 11-13 dělníky přes 13 32
33 Výroba roh. výr. (bogorod. újezd) 31 9 11 11 553 80 164 309 149 900 22 100 43 100 84 700 31 9 11 11 518 66 150 302                 totéž jako u č. 31 33

Celkem v 5 druzích výroby (č. 29-33) 8102 39 34 29 1516 226 370 920 577 930 74 830 134 400 368 700 86 24 33 29 1296 137 298 861  

Celkem v 33 druzích výroby 2085 1100 673 312 9427 2448 3256 3723 3 446 006 716 434 1 180 246 1 569 326 846 227 388 231 4822 499 1506 2817  

34 Výroba počitadel 91 55 29 7 171(?) 82 42 38 46 670 13 750 16 470 16 450 ?       9       1,1 0,9 1,1 2,8 2,2 28 soustružníci truhláři sestavování počitadel 34
35 Třásňařství 39 16 15 8 88 16 34 38 ?       14 8 6 30 8 22 1,2 1,2 1,1 1,2         s 1 soustruhem s 2-3 stroji se 4 a více stroji 35
36 Krejčovství 43 18 17 8 286 62 123 101 ?       34 9 17 8 191 20 89 82 1,3 1 1,2 2 28 5,5 29,4 75 se 2-5 dělníky s 6-9 dělníky s 10-16 dělníky 36
37 Výroba porcelánového zboží 20 6 9 5 1861 108 621 1132 1 399 000 69 000 435 000 895 000 20 6 9 5 1817 96 601 1120                 do 30 dělníků s 31-104 dělníky přes 120 dělníků 37


Diagram k tabulkám A a BPřílohy - obsahPříloha II

Obsah "Vývoj kapitalizmu v Rusku"3. díl SpisůLeninův archív