< V.I.Lenin: Vývoj kapitalismu v Rusku - přílohy

Vladimír Iljič Lenin
Vývoj kapitalismu v Rusku


Příloha II
(ke kapitole VII)
Soubor statistických údajů o továrním průmyslu v evropském Rusku
  Údaje o různém počtu výrobních odvětví,
o nichž máme čísla z různých období
 
Údaje o 34 výrobních
odvětvích
Rok Počet továren
a závodů
Objem výroby
v tis. rublů
Počet
dělníků
Počet továren
a závodů
Objem výroby
v tis. rublů
Počet
dělníků

1863 11 810 247 614 357 835
1864 11 984 274 519 353 968 5 782 201 458 272 385
1865 13 686 286 842 380 638 6 175 210 825 290 222
1866 6 891 276 211 342 473 5 775 239 453 310 918
1867 7 082 239 350 315 759 6 934 235 757 313 759
1868 7 238 253 229 331 027 7 091 249 310 329 219
1869 7 488 287 565 343 308 7 325 283 452 341 425
1870 7 853 318 525 356 184 7 691 313 517 354 063
1871 8 149 334 605 374 769 8 005 329 051 372 608
1872 8 194 357 145 402 365 8 047 352 087 400 325
1873 6 891 276 211 342 473 5 775 239 453 310 918
1874 7 612 357 699 411 057 7 465 352 036 399 376
1875 7 555 368 767 424 131 7 408 362 931 412 291
1876 7 419 361 616 412 181 7 270 354 376 400 749
1877 7 671 379 451 419 414 7 523 371 077 405 799
1878 8 261 461 558 447 858 8 122 450 520 432 728
1879 8 628 541 602 482 276 8 471 530 287 466 515
 
1885 17 014 864 736 615 598 6 232 479 028 436 775
1886 16 590 866 804 634 822 6 088 464 103 442 241
1887 16 723 910 472 656 932 6 103 514 498 472 575
1888 17 156 999 109 706 820 6 089 580 451 505 157
1889 17 382 1 025 056 716 396 6 148 574 471 481 527
1890 17 946 1 033 296 719 634 5 969 577 861 493 407
1891 16 770 1 108 770 738 146
Poznámky

1. Shrnujeme zde údaje o továrním průmyslu evropského Ruska v poreformním období, které bylo možno najít v těchto oficiálních publikacích: Statistický sborník Ruské říše, Petrohrad 1866, I. — Sborník údajů a materiálů ministerstva financí, 1866, č. 4, duben, a 1867, č. 6, červen. — Ročenka ministerstva financí, sešit I, VIII, X a XII. — Soubor údajů o továrním průmyslu v Rusku, publikace odboru pro obchod a manufakturu za léta l885—1891. Všechny tyto údaje vycházejí z jednoho a téhož pramene, totiž z hlášení majitelů továren a závodů ministerstvu financí. Významem a hodnotou těchto údajů jsme se zabývali podrobně v textu knihy.

2. Údaje za léta 1864—1879 a 1885—1890 se týkají těchto 34 výrobních odvětví: předení bavlny; tkaní bavlny; předeni lnu; potiskování kartounu; spřádání konopí a výroba provazů; předení vlny; soukenictví; tkaní vlněných látek; tkaní hedvábných látek a stuh; tkaní brokátu a prýmkařství; výroba dracounu; výroba pletených výrobků; barvířství; úpravny; výroba voskovaného a lakovaného plátna; výroba psacího papíru; výroba tapet; gumárenská výroba; chemická výroba a výroba barev; kosmetická výroba; výroba octa; minerální vody; výroba zápalek; výroba pečetního vosku a laků; výroba koželužská, jirchářská a výroba safiánu; výroba klihu; stearinu; mýdla a lojových svíček; voskových svíček; výroba křišťálu a zrcadel; výroba porcelánu a kameninového zboží; strojírenství; výroba surového železa; mědikovectví a zpracování bronzu; výroba drátu, hřebíků a některých drobných kovových výrobků.Příloha IPřílohy - obsahPříloha III

Obsah "Vývoj kapitalizmu v Rusku"3. díl SpisůLeninův archív