Bedřich Engels*Třetí ve spolku


Kolín 3. května. Stokrát jsme připomínali, že v koalici Ruska s Rakouskem hraje pan von Hohenzollern se svou vládou „třetího ve spolku“. Stokrát prostoduchý německý občan rozhořčeně odmítal takovéto tvrzení.

Nu dobrá. Teď je už jisté, že jedním ze skrytých důvodů, proč byla rozpuštěna sněmovna, bylo, že podle tajné smlouvy s olomouckým knížetem a Jeho Veličenstvem petrohradským pravoslavným carem se zavázal ruský knížecí vasal ze Sanssouci, že pošle 40 000 Prušáků do Čech, aby udrželi lid na uzdě a byli zálohou proti Uhrám. Mluvilo se o tom veřejně dokonce v chrámu sv. Pavla. Ani střed, ani část berlínské pravice nebylo možno přimět, aby k tomu mlčely. Proto byly rozehnány.

Ale to ještě není všechno. Berlínská „Nationalzeitung“ píše z Berlína 1. května:

Právě se dovídáme ze zcela spolehlivého pramene: „Včera ráno dostalo ředitelství hornoslezské dráhy od ministra vnitra telegralickou zprávu, že z Krakova do Rakouska má být po hornoslezské dráze“ (tedy z Krakova přes Myslowice, Kožle, Ratiboř a Bohumín) „dopraveno 30 000 ruských vojáků. Ředitelství hornoslezské dráhy se uvědomuje o tom, že královská pruská vláda nemá proti tomu námitek a očekává, že ředitelství dráhy nebude této dopravě činit žádné překážky.“

Telegram byl podepsán: von Manteuffel

Tam jsme to tedy dopracovali: postupimská vláda knížecího vasala ruského imperátora vydává nejen zatykače na Kossutha, Bema a Görgeie[a], ale ještě k tomu dopravuje 30 000 ruských pochopů po železnici přes pruské území do Uher — a nejen to, posílá 40 000 pruských vojáků do Čech, aby zkrotila lid, který byl sice hanebně zdeptán, ale prahne po pomstě!

Slyšte, Porýňané! Proto tedy nás přinutili podřídit se rusko-pruskému despotismu, aby mohli naše syny a bratry, Porýňany jako my, posílat do Čech a snad i do Uher, kde mají ve službách ruského cara pomáhat porobit poslední národ, který se zbraní v ruce hájí revoluci z roku 1848!

Proto nás roku 1815 zradili Prusku, aby i na nás padla hanba, že jsme strpěli, aby přes naše území, přes zem, která je s námi spojena v jeden stát, pochodovali s vířícími bubny a vlajícími prapory Rusové proti maďarské revoluční armádě.

Přinutili nás jen násilím, abychom se stali pruskými poddanými a zůstali poddanými. Nikdy jsme nebyli Prušáky. Ale nyní, když nás posílají proti Uhrám, když ruské lupičské bandy vstupují na pruské území, nyní se cítíme Prušáky, ano, cítíme, jaká hanba je nosit pruské jméno!
Napsal B. Engels 3. května 1849
Otištěno v příloze k „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 289 ze 4. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz zde. (Pozn. red.)