Bedřich EngelsChtějí stav obležení


Kolín 5. května. Vytrvale se šíří pověsti, že v neděli, při příležitosti krajských sjezdů různých stran, bude slavnému městu Kolínu znovu naoktrojován stav obležení.

Podle nejrůznějších drobných příprav, které činí vojenské orgány, je zřejmé, že se skutečně připravují na všechny možnosti. Nejen to. Činí se opatření, která přímo nasvědčují tomu, že se mají vyprovokovat nepokoje.

Nebo proč by se teď najednou k velkému údivu vojáků dovolovalo „Mé skvělé armádě“, aby zůstávala mimo kasárny nejen do devíti hodin jako dosud, nýbrž až do deseti hodin večer?

Znovu se také mluví o zatýkání. Ochotně tomu věříme. Už dávno na to mají chuť. Kromě toho je známo, že se už jednou vydařil plán vyprovokovat takovýmto zatýkáním nepokoje.

Opakujeme: je nejvýš důležité, aby demokraté a zejména kolínští dělníci učinili všechno, aby zítra nebyla dána úřadům, toužícím po stavu obležení, sebemenší záminka, jíž by mohly ospravedlňovat své násilné činy.

Kontrarevoluční převraty z poslední doby ohrožují především buržoasii. Buržoasie svolala sjezd měst. Ponecháme buržoasii čest říci první slovo. Vyčkejme, na čem se tito pánové v úterý usnesou. Jsme přesvědčeni, že nejeden poctivec mezi demokraty bude výsledky tohoto pompézního „sněmu měst“ velmi zklamán.

Jedno je nesporné: nastane-li stav obležení před úterkem, nebude se sjezd měst konat a nikdo z toho nebude mít větší radost než právě pánové, kteří jej svolali.

Dají-li se zítra dělníci svést k výtržnostem, budou jenom tahat kaštany z ohně za buržoasii a zároveň za vládu. Je otázka, zda se k tomu dají zneužít v době, kdy celé Německo stojí na prahu občanské války a kdy se jim možná vbrzku naskytne příležitost vystoupit s vlastními požadavky.
Napsal B. Engels 5. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 291 z 6. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny