Bedřich Engels*Dotaz k dělníkům


Kolín 7. května. Páni Prušáci zřejmě chtějí stůj co stůj vyvolat nepokoje.

Předevčírem bylo dělostřelectvu (v němž se vláda ostatně velmi mýlí) vyplaceno 15 stříbrných grošů na muže jako „přídavek“ za minulý měsíc. Pěchota pravděpodobně dostala rovněž takovýto přídavek.

Důstojníci jednoho pluku, který je zde ubytován, přímo žádali své vojáky, aby zítra vyprovokovali nepokoje.

Dnes večer už došlo ke rvačce mezi vojáky a civilisty na Novém trhu.

Ptáme se dělníků ještě jednou, zda si dají naoktrojovat od pánů Prušáků, kdy mají začít povstání?
Napsal B. Engels 7. května 1849
Otištěno ve zvláštní příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 292 z 8. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny