Karel Marx*Z parlamentu: Gladstonův projev


Londýn 10. února. Gladstone — kancléř pokladu dogmatiky a Duns Scotus financí — znovu potvrdil staré pořekadlo, že „víra hory přenáší“. Vírou vzkřísil mrtvé a vírou zvětšil anglickou armádu na Krymu z 11 000 na 30 000 mužů. Chce, aby tuto víru sdílel také parlament. Na neštěstí právě došla zpráva dr. Halla, náčelníka lékařské služby v táboře u Sevastopolu. Podle této zprávy 63. pluk už vůbec neexistuje a ze 46. pluku, který v listopadu minulého roku odjel z Anglie v počtu 1000 mužů, zbylo už jen 30 bojeschopných, a nejen to, říká dr. Hall, polovina těch, kteří ještě slouží, patří do nemocnice, takže v táboře je nanejvýš 5000 až 6000 skutečně bojeschopných vojáků. Kdo ví, jaké kousky dovedou dělat zbožní apologeti, nebude pochybovat, že Gladstone, podobně jako Falstaff, dokáže ze 6000 mužů „v režných kytlích“[a] udělat 30 000. Což nám nevysvětlil už na posledním, čtvrtečním zasedání, že dva druhy odhadů vycházely z různých hledisek; například ti, kdo měli tendenci počet armády na Krymu snižovat, nepočítali jezdectvo jako on — jako by po bitvě u Balaklavy vůbec ještě existovalo jezdectvo, které by stálo za zmínku! Gladstonovi nedělá žádné potíže započítat „nezvěstné“. Nedostižná byla velebnost, s níž na posledním, čtvrtečním zasedání uzavřel svůj „rozpočet“ stavu armády — kde každé „má dáti“ figuruje jako „dal“ a každý schodek jako přebytek — tímto výrokem: „Odpouštím odpůrcům vlády jejich zveličování.“ Ještě nedostižnější byly jeho tón a póza, když nabádal poslance, aby se nepoddávali „citům“. Cizí utrpení je třeba snášet odevzdaně a pokorně — to je heslo pravověrného Gladstona.Napsal K. Marx 10. února 1855
Otištěno v „Neue Oder-Zeitung“,
čís. 73 z 13. února 1855
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:

a Shakespeare, „Král Jindřich IV.“ I. díl, 2. jednání, 4. scéna. (Pozn. red.)