Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxPan Tidmann. Starodánská lidová píseň[51]


Pan Tidmann časně zrána vstal,
u svého lože se oblékal,
košili jemnou, toť se ví.
To chválí všichni Süderští.

Košili jemnou, toť se ví,
zelený kabátec z hedvábí,
výborných bot pár na nohy.
To chválí všichni Süderští.

Výborných bot pár na nohy
a na ně zlaté ostruhy.
Na süderhardský thing on jel.
To chválí všichni Süderští.

Na siiderhardský thing on jel,
daň od sedláků vybrat chtěl.
Sedm měřic z pluhu každého.
To chválí všichni Süderští.

Sedm měřic z pluhu každého
a ze žíru vepřů čtvrtého.
Tu povstal jakýs starý muž.
To chválí všichni Süderští.

Tu povstal jakýs starý muž:
"To nemůže dát nikdo už.
Daně už platit nebudem."
To chválí všichni Süderští.

"Daně už platit nebudem,
rovnou na thingu to odbudem.
Sedláci všichni, stůjte zde!"
To chválí všichni Süderští.

"Sedláci všichni, stůjte zde,
pan Tidmann živ odtud nevyjde."
Muž starý první ránu dal.
To chválí všichni Süderští.

Muž starý první ránu dal,
pan Tidmann víc už nepovstal:
tu leží Tidmann v krvi své.
To chválí všichni Süderští.

Tu leží Tidmann v krvi své.
Svobodně pluh zas polem jde,
vepř volně kráčí po žíru.
To chválí všichni Süderští.


Tato epizoda středověké selské války se odehrává v süderské hardě (harda je soudní obvod) severně od Aarhusu v Jutsku. Na thingu, obvodním soudním shromáždění, se vyřizovaly vedle soudních záležitostí také daňové a správní věci. Píseň ukazuje, jak se šlechta začala vzmáhat a vystupovat proti edelingům, tj. svobodným sedlákům, a zároveň ukazuje způsob, jakým sedláci dovedli této šlechtické zpupnosti čelit. V zemi, jako je Německo, kde k majetné třídě patří právě tolik feudální šlechty jako buržoazie a k proletariátu právě tolik, ne-li více zemědělského proletariátu jako průmyslového dělnictva, bude pádná stará selská píseň právě na místě.Napsal B. Engels kolem 27. ledna 1865
Otištěno v "Social-Demokrat",
éis. 18 z 5. února 1865
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

51 Starodánskou lidovou píseň "Pan Tidmann" přeložil Engels do němčiny a poslal ji 27. ledna 1865 do lassallovského listu "Social-Demokrat".

Roku 1883 otiskl tento Engelsův překlad orgán německé Socialistické dělnické strany "Sozialdemokrat" a roku 1893 vyšla v Henckellově "Buch der Freiheit" ["Kniha svobody"].