Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a B. EngelsRedakci listu "Social-Demokrat"

Prohlášení[52]


V čísle 16 Vašeho listu podezírá pan M. Hess z Paříže francouzské členy londýnského ústředního výboru Mezinárodního dělnického sdružení, které vůbec nezná, slovy:

"Nelze vskutku pochopit, co je na tom, jsou-li v londýnské společnosti také někteří přátelé Palais-Royal[53] ; je přece veřejná atd."

V jednom z dřívějších čísel, v klábosení o listu "L'Association"[54], se týž pan M. H. dopustil podobné insinuace proti pařížským přátelům londýnského výboru. Prohlašujeme jeho insinuace za nechutnou pomluvu.

Ostatně nás těší, že se tímto incidentem potvrdilo naše přesvědčení, že pařížský proletariát se staví i nadále nesmiřitelně proti bonapartismu v jeho obojí podobě — v podobě z Tuilerií[55] i v podobě z Palais-Royal — a ani na okamžik nepomyslel na to, aby zaprodal svou historickou čest (či máme snad říci místo "svou historickou čest" "své historické právo prvorozeného jako nositele revoluce"?) za misku čočovice. Doporučujeme německým dělníkům tento příklad,

Londýn a ManchesterNapsal K. Marx 6. února 1865
Poprvé otištěno v knize "Der Briefwechsel zwischen
Friedrich Engels und Karl Marx 1844 bis 1883",
sv. III, Stuttgart 1913
  Podle rukopisného konceptu
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

52 Toto prohlášení, zaslané redakci listu "Social-Demokrat", napsal Marx a poslal je 6. února 1865 Engelsovi k podpisu. Marx a Engels toto prohlášení pokládali za poslední výstrahu Schweitzerovi, který v "Social-Demokratu" politicky koketoval s bismarckovskou vládou a pěstoval Lassallův kult. Bezprostředním podnětem k tomuto prohlášení byla noticka pařížského dopisovatele Mosese Hesse, otištěná 1. února, která obsahovala pomluvy francouzských členů Internacionály. Marx a Engels chtěli zpočátku napsat ostřejší protest, ale usoudili, že by nebylo vhodné rozejít se s listem jen kvůli Hessově noticce, nýbrž že bude správné učinit to kvůli celkové politické linii listu.

Marxova a Engelsova kritika přiměla list, aby poněkud změnil tón. V čísle 21 z 12. února 1865 odvolal Hess své pomluvy. Proto Marx a Engels netrvali na tom, aby prohlášení bylo uveřejněno; jak vysvítá z Marxova dopisu Engelsovi z 13. února 1865, rozhodli se, že zatím nebudou do listu psát. Svůj definitivní rozchod s listem "Social-Demokrat" oznámili 23. února 1865 (viz zde v tomto svazku).

Text tohoto prohlášení, zaslaný Schweitzerovi, se nezachoval; je přeloženo podle rukopisného konceptu, přiloženého k Marxovu dopisu Engelsovi z 6. února 1865.

53 Narážka na Josepha Bonaparta (přezdívaného Plon-Plon), bratrance Napoleona III., jehož rezidencí byl pařížský palác Palais-Royal. Joseph Bonaparte stál v čele skupiny bonapartistů, kteří se nehoráznou sociální demagogií a předstíranou opozicí vůči politice Napoleona III. pokoušeli odvrátit lidové masy od boje proti jeho režimu.

54 "L'Association" ["Sdružení"] - francouzský časopis, orgán dělnických družstevních spolků, které byly pod vlivem buržoazních republikánů; vycházel od roku 1864 do roku 1866 v Paříži a v Bruselu; redakce byla trvale v Paříži.

55 Narážka na Napoleona III., který sídlil v Tuileriích