Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Oprava[180]Žádám slovutnou redakci "Zeitung for Norddeutschland" o otištění této opravy.

V dokonalé úctě

Karel Marx

Redakci "Zeitung für Norddeutschland"

Mám za to, že noticka, která se zřejmě nedopatřením dostala do čísla 5522 Vašeho listu:

"Zdá se, že dr. Marx, který žije v Londýně... byl vybrán k tomu, aby cestoval po kontinentě a dělal této záležitosti" ("připravovanému povstání" v Polsku) "propagandu,"

není patrně nic jiného než výtvor policie zhotovený nevím pro jakou "záležitost".

Londýn, 18. února 1867

Karel MarxPoprvé otištěno v "Die Neue Zeit",
sv. 2, čís. 3 z roku 1901
  Podle kopie rukopisu,
pořízené Ludwigem Kugelmannem
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

180 Tuto opravu poslal Marx Ludwigu Kugelmannovi 18. února 1867. Prosil ho, aby ji umístil v hannoverské liberální "Zeitung fur Norddeutschland" ["Noviny pro severní Německo"] nebo v některých jiných místních novinách. Uveřejnění této poznámky bylo nutné především proto, že Marx měl v úmyslu za několik týdnů odjet do Německa, aby odevzdal Ottovi Meissnerovi rukopis prvního dílu "Kapitálu" a domluvil se s ním o jeho vydání.

V "Zeitung fiir Norddeutschland" z 21. února 1867 byla v souvislosti s Marxovým prohlášením otištěna tato noticka: ,,Podle prohlášení, které nám zaslal pan Karel Marx z Londýna, je zpráva anglických novin (srov. čís. 5522 "Zeitung fiir Norddeutschlanď), že by měl v úmyslu podílet se na přípravě chystaného povstání v Polsku a za tím účelem cestoval po kontinentě, vymyšlená."

Oprava byla poprvé otištěna v "Die Neue Zeit" ["Nová doba"], sv. 2, čís. 5 z roku 1901.