Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Návrh rezoluce o postoji Mezinárodního dělnického sdružení
ke kongresu Ligy míru a svobody
[181]Instruovat delegáty rady, aby se oficiálně nezúčastňovali mírového kongresu a postavit se proti každému návrhu na oficiální účast, který by byl předložen na kongresu Dělnického sdružení.Navrhl K. Marx 13. srpna 1867
Otištěno v " The Bee-Hive Newspaper",
čís. 305 ze 17. srpna 1867
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

181 Tento návrh rezoluce předložil Marx na zasedání generální rady 13. srpna 1867 po své řeči o postoji Mezinárodního dělnického sdružení ke kongresu Ligy míru a svobody (viz tento svazek).

Liga míru a svobody byla měšťácká pacifistická organizace založená v roce 1867 za aktivní účasti Victora Huga, Giuseppe Garibaldiho aj. Ustavující kongres Ligy měl být zahájen 9. září 1867 v Ženevě po skončení lausannského kongresu Internacionály, jehož delegátů a především delegátů generální rady se tento návrh rezoluce jednomyslně přijatý generální radou týkal. V protokolech generální rady se dochoval jako výstřižek z "Bee-Hive Newspaper", čís. 305 ze 17. srpna 1867, který tam byl vlepen.