Karel Marx
Kapitál, I. díl


V Ě N O V Á N O

MÉMU NEZAPOMENUTELNÉMU PŘÍTELI,
SMĚLÉMU, VĚRNÉMU,UŠLECHTILÉMU PŘEDNÍMU BOJOVNÍKU
PROLETARIÁTU

VILÉMU WOLFFOVI,

NAROZENÉMU V TARNAU DNE 21. ČERVNA 1809,
ZEMŘELÉMU VE VYHNANSTVÍ V MANCHESTRU
DNE 9. KVĚTNA 1864