Karel Marx
Kapitál, I. díl


Předmluvy a doslovy


1867: Věnování Vilému Wolffovi
1867: Předmluva k prvnímu (německému) vydání
1872: Doslov k druhému (německému) vydání
1873: Předmluva k francouzskému vydání
1875: Doslov k francouzskému vydání
1883: Předmluva k třetímu (německému) vydání
1886: Předmluva k anglickému vydání
1890: Předmluva ke čtvrtému (německému) vydání
1867: Marxův dopis Engelsovi