Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Prohlášení generální rady o poměru britské vlády k carskému Rusku[224]


Rada Mezinárodního dělnického sdružení odsuzuje poslední projev servilnosti britské vlády vůči Rusku, že totiž měsíc poté, co ruská vláda zrušila ukazem název Polsko, odstranila britská vláda v rozpočtu přídavné jméno "polští" před slovem "emigranti".Navrhl K. Marx 14. července 1868
Otištěno v "The Bee-Hive",
čís. 352 z 18. července 1868
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

224 V letech 1867-1868 učinila carská vláda v Polsku řadu administrativních opatření s cílem odstranit polské úřady a provést násilnou rusifikaci.

Text uvedeného prohlášení, který navrhl Marx a který generální rada schválila 14. července 1868, se dochoval v protokolech generální rady a byl otištěn v časopise "Bee-Hive", čís. 352 z 18. července 1868.