Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Návrh rezoluce o důsledcích používání strojů kapitalisty, předložený generální radou bruselskému kongresu [225]


Na jedné straně se stroje projevily jako nejmocnější nástroj despotismu a vydírání v rukou třídy kapitalistů, ale na druhé straně rozvoj strojové výroby vytváří materiální podmínky nezbytné k nahrazení systému námezdní práce skutečně společenským systémem výroby.Navrhl K. Marx 11. srpna 1868
Otištěno v brožuře "The International
Working Men's Association.
Resolutions of the Congress of Geneva, 1866,
and the Congress of Brussels 1868",
Londýn 1868
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

225 28. ledna 1868 navrhla generální rada, aby na pořad bruselského kongresu byl zařazen bod o důsledcích používání strojů kapitalisty. Předběžně se o tomto bodu jednalo na dvou zasedáních rady, 28. červenec a 4. srpna, při přípravě kongresu. Diskusi zahájil Marx a vyložil hlavní myšlenky, které rozvinul v třinácté kapitole prvního dílu "Kapitálu", "Stroje a velký průmysl". (Zápis Marxovy řeči viz tento svazek, zde.)

Když Marx hodnotil diskusi na zasedání 4. srpna, navrhl, aby zaver generální rady byl zformulován jako rezoluce. Text rezoluce sám napsal a příští zasedání rady 11. srpna jej schválilo.

Na bruselském kongresu navrhl tuto rezoluci Georg Eccarius na zasedání 9. září 1868 a byla pojata do úvodní části rezoluce přijaté kongresem. Marxovo stanovisko v dané otázce zdůvodnil na témž zasedání Friedrich Lessner a přečetl řadu výňatků z "Kapitálu".