Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Návrh rezoluce o zkrácení pracovního dne, předložený generální radou bruselskému kongresu[228]


Poněvadž v rezoluci jednomyslně přijaté na ženevském kongresu v roce 1866 se říká, že "zákonné zkrácení pracovního dne je nezbytným předpokladem, bez něhož není možné žádné další sociální zlepšení", má rada za to, že nyní nadešla chvíle, kdy je třeba učinit z této rezoluce praktické závěry, a že je povinností všech sekcí přistoupit k praktickému projednání této otázky v různých zemích, v nichž existují organizace Mezinárodního dělnického sdružení.Navrhl K. Marx 25. srpna 1868
Otištěno v "The Bee-Hive",
čís. 359 z 29. srpna 1868
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

228 Text této rezoluce schválený na zasedání generální rady 25. srpna 1868 v souvislosti s přípravou bruselského kongresu se dochoval v protokolu z tohoto zasedání; byl otištěn v časopise "Bee-Hive", čís. 359 z 29. srpna 1868 (zápis Marxovy řeči, v níž zdůvodňuje tuto rezoluci, viz tento svazek zde).

Na bruselském kongresu předložil rezoluci Eccarius, komise kongresu ji podporovala a přečtena byla na zasedání 12. září 1868; v protokolu z tohoto zasedání je také uvedena.