Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 7

Udvalgte værker marts 1917-september 1917


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1982. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 31, 32, 34; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 15-80: Gelius Lund
Side 81-141: Anne Lund
Side 142-155: Gelius Lund
Side 156-165: Knud-Aage Lauridsen
Side 166-170: Martin Thomsen
Side 171-179: Knud-Aage Lauridsen
Side 180-201: Gelius Lund
Side 202-216: Knud-Aage Lauridsen

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1982
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0111-2
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Breve Fra Det Fjerne

15

Om Proletariatets Opgaver I Den Nuværende Revolution (April-teserne)

27

Breve Om Taktik

33

 

Forord

33

 

1. Brev

34

Om Dobbeltmagten

47

Proletariatets Opgaver I Vor Revolution

51

 

Den stedfundne revolutions klassekarakter

51

 

Den nye regerings udenrigspolitik

52

 

Den egenartede dobbeltmagt og dens klassemæssige betydning

53

 

Den særegne taktik, der følger af det foregående

56

 

Den revolutionære forsvarsvilje og dens klassemæssige betydning

58

 

Hvordan kan man gøre ende på krigen

60

 

Den nye statstype, der vokser frem under vor revolution

61

 

Agrarprogrammet og det nationale spørgsmål

64

 

Nationalisering af banker og kapitalisternes syndikater

66

 

Stillingen i Socialistisk Internationale

67

 

Zimmerwald-Internationalens sammenbrud. - Der må grundlægges en tredje Internationale

73

 

Hvad bør vort parti hedde, når navnet skal være videnskabeligt nøjagtigt og bidrage til at afklare proletariatets politiske bevidsthed?

76

Læren Af Krisen

81

RSDAP(b)'s 7. Alrussiske Konference (Aprilkonferencen)

85

 

1. Tale ved konferencens åbning

85

 

2. Tale om den øjeblikkelige situation

86

 

3. Afsluttende replik til talen om den øjeblikkelige situation

101

 

9. Tale til forsvar for resolutionen om krigen

103

 

11. Resolution om krigen

115

 

12. Resolution om forholdet til den provisoriske regering

118

 

14. Resolution om revision af partiprogrammet

119

 

15. Indlæg om agrarspørgsmålet

120

 

17. Resolution om agrarspørgsmålet

125

 

19. Resolution om arbejder- og soldaterrepræsentanternes sovjetter

128

 

20. Indlæg om det nationale spørgsmål

129

 

21. Resolution om det nationale spørgsmål

133

 

25. Resolution om den øjeblikkelige situation

135

Indledning Til Resolutionerne Fra RSDAP(b)'s 7. Alrussiske Konference (Aprilkonferencen)

139

Den 1. Alrussiske Kongres Af Bonderepræsentanter

142

Den 1. Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter

144

Den 18. Juni

156

Hvad Spekulerede Kadetterne I Da De Forlod Regeringen?

159

Hvor Er Magten, Og Hvor Er Kontrarevolutionen?

161

Tre Kriser

166

Skal Bolsjevikkernes Ledere Møde For Retten?

171

Den Politiske Situation

173

Brev Til Redaktionen Af Novaja Sjisn

176

Brev Til Redaktionen Af Proletarskoje Delo

178

Om Paroler

180

Revolutionens Lære

188

Til RSDAP's Centralkomite

202

Om Kompromis'er

205

Udkast Til Resolution Om Den Nuværende Politiske Situation

211

Noter

217

Navneregister

239