Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 9

Staten og revolutionen

Marxismens lære om statens og proletariatets opgaver under revolutionen


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1984 (2. oplag). Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 33; 5. udgave, Moskva 1969

Oversat af Sven Brüel. Nærværende udgave gennemset og revideret af Anja Veibel og Eigil Nielsen.

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1976
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0113-9
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


 

Staten og revolutionen

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Forord til første russiske oplag

11

Forord til andet russiske oplag

12

 

I. KLASSESAMFUND OG STAT

 
 

1. Staten - et produkt af klassemodsætningernes uforsonlighed

13

 

2. Særlige formationer af bevæbnede mennesker, fængsler osv.

16

 

3. Staten - et redskab til udbytning af den undertrykte klasse

19

 

4. Statens "bortdøen" og revolution med magt

23

 

II. STATEN OG REVOLUTIONEN.
ERFARINGERNE FRA 1848-1851

 
 

1. På revolutionens tærskel

29

 

2. Revolutionens resultater

33

 

3. Marx' formulering af problemet i 1852

39

 

III. STATEN OG REVOLUTIONEN.
ERFARINGERNE FRA PARISERKOMMUNEN 1871.
MARX' ANALYSE

 
 

1. Hvori bestod det heroiske i kommunardernes forsøg?

42

 

2. Hvad skal man sætte i stedet for det sønderslåede statsmaskineri?

46

 

3. Parlamentarismens ophævelse

50

 

4. Organisering af nationens enhed

56

 

5. Tilintetgørelse af snylterstaten

59

 

IV. FORTSÆTTELSE.
SUPPLERENDE REDEGØRELSER AF ENGELS

 
 

1. Om boligspørgsmålet

62

 

2. Polemik mod anarkisterne

65

 

3. Et brev til Bebel

69

 

4. Kritik af udkastet til Erfurt-programmet

71

 

5. Engels' indledning fra 1891 til Marx' Borgerkrigen

78

 

6. Engels om demokratiets overvindelse

83

 

V. DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR STATENS BORTDØEN

 
 

1. Problemstillingen hos Marx

86

 

2. Overgangen fra kapitalisme til kommunisme

88

 

3. Det kommunistiske samfunds første fase

94

 

4. Det kommunistiske samfunds højere fase

97

 

VI. OPPORTUNISTERNES FORFLADIGELSE AF MARXISMEN

 
 

1. Plekhanovs polemik mod anarkisterne

105

 

2. Kautskys polemik mod opportunisterne

106

 

3. Kautskys polemik mod Pannekoek

113

 

Efterskrift til første oplag

122

 

Noter

123

Navneregister

126