Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

Socialismens udvikling fra utopi til videnskab

Friedrich Engels (1877)

 


Skrevet af Fr. Engels i 1877. Udgivet som pjece på fransk i Paris 1880, på tysk i Zürich 1882 og i Berlin 1891, på engelsk i London 1892.

Oversat til dansk fra teksten i den tyske udgave 1891.

Teksten er her taget fra Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, Forlaget Tiden, København 1973.
Teksten er også udgivet som selvstændig pjece: Socialismens udvikling fra utopi til videnskab, Forlaget Tiden, København 1973. Pjecen indeholder desuden Engels: Indledning til Naturens Dialektik.


 

I denne pjece sammenfatter Engels sin egen og Marx' historieopfattelse i en sammenhængende form. Ved konkret at beskrive de store linier i historiens gang – og de tilhørende ideers udvikling – får denne sammenfatning en letforståelig form.

Pjecen er en præsentation af den historisk-materialistiske udviklingsopfattelse, men den er samtidig en udmærket introduktion til historiens udvikling som sådan — med vægten lagt på kapitalismens fremvækst og begyndende forfald.

Forordet til den engelske udgave indeholder bl.a. en gennemgang af det engelske borgerskabs kamp fra midten af 1600-tallet frem til 1830'erne for at blive herskende klasse.

Kapitel I handler om udviklingen af de første socialistiske ideer — de utopiske socialister: Saint-Simon, Fourier og Owen.

Kapitel II handler om udviklingen i den tyske filosofi – Hegels dialektik, som Marx "sætter på virkelighedens grund" ved at rive den ud af sin idealistiske indpakning. Herved opdager han kapitalismens indre logik.

Kapitel III er den konkrete anvendelse af disse filosofiske erkendelser på historiens udvikling — kapitalismens modsætninger og den nødvendige ophævelse af disse gennem en socialistisk revolution og ophævelsen af klassemodsætninger er sjældent formuleret klarere.

Pjecen er nødvendig læsning for den, som vil forstå de grundlæggende ideer i marxismen.

 

Indhold

Forord til den engelske udgave (1892)

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III