Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

Karl Marx (1818 - 1883)
Friedrich Engels (1820 - 1895)

I øjeblikket findes følgende værker på dansk - enten direkte i arkivet eller som links til andre steder på nettet:

Marx/Engels: Breve

1844 (M): Kritik af den Hegelske Retsfilosofi. Indledning

1844 (M): Økonomisk-filosofiske manuskripter

1867 (M): Den tyske ideologi

1845 (M): Teser om Feuerbach

1847 (E): Kommunismens Grundsætninger

1848 (M/E): Det kommunistiske Partis Manifest

1849 (M): Lønarbejde og kapital

1850 (M/E): Henvendelse fra centralledelsen til forbundet, marts 1850

1850 (M): Klassekampene i Frankrig 1848/1850

1852 (M): Louis Bonapartes Attende Brumaire

1856 (M): Tale ved "The People's Paper"s årsfest

1857 (M): Indledning til bidrag til kritik af den politiske øknomi

1859 (M): Bidrag til kritikken af den politiske økonomi. Forord

1864 (M): Inauguraladresse for Den Internationale Arbejderassociation

1864/71 (M): Almindelige statutter for Den Internationale Arbejderassociation

1867 (M): Løn, pris og profit

1867 (M): Kapitalen - bind I

1870-71 (M): Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig)

1873 (E): Om autoritet

1875/91 (M/E): Kritik af Gothaprogrammet

1875/76 (E): Indledning til "Naturens Dialektik"

1876 (E): Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske

1877 (E): Karl Marx

1877/92 (E): Socialismens udvikling fra utopi til videnskab

1878 (E): Anti-Dürhing

1883 (E): Tale ved Karl Marx' grav

1886 (E): Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang

1884 (E): Familien, Privatejendommen og Statens oprindelse

1894 (E): Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland

Udvalgte Skrifter i to bind (Indhold)

Marx/Engels på skrift