MIA : Қазақ : Қазақстан Коммунистік Лартиясы (ҚКП)

 

 

Қазақстан Коммунистік Лартиясы (ҚКП)


 

■  Қазақстан большевигі
ҚК(б)П Орталық Комитетінің журналы

■  Ауыл коммунисі
ҚК(б)П Орталық Комитетінің журналы

Қазақстан коммунисті
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің теориялық және саяси журналы