MIA : Қазақ : Мерзімді басылымдар : Қазақстан большевигі

 

 

Қазақстан большевигі

ҚК(б)П Орталық Комитетінің журналы


 1945

№ 3

№ 4-5

№ 6-7

 

1947

№ 2

№ 3

№ 4