MIA : Қазақ : Газеттер мен журналдар

 

 

Газеттер мен журналдар


 

Қазақстан коммунисті
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің теориялық және саяси журналы

■  Қазақстан большевигі
ҚК(б)П Орталық Комитетінің журналы

■  Ауыл коммунисі
ҚК(б)П Орталық Комитетінің журналы

■  Пионер
Владимир Ленин атындағы Бүкілодақтық пионер ұйымы (ВЛКСМ) шығаратын журнал