Marxists Internet Archive: Македонски


Данко Грлиќ

(1923 - 1984)


 

БИОГРАФИЈА

1964: Праксата и догматa

1964: Комунизам и социјализам

1969: „Случајот“ на Чехословачка и новите тенденции во социјализмот

grlic