Marxists Internet Archive: Македонски

 


Социјалните движења во 1968


1968: Статии во „Политика“ за настаните во 1968 година

1968: Статии во „Нова Македонија“ за настаните во 1968 година

1969: Три илјади зборови

1969: Фреди Перлман Раѓање на револуционерно движење во Југославија

1969: Мари Букчин Анархијата и организацијата: писмо до левицата

1970: Милан Недков, Димитар Мирчев Студентската 1968 година

1996: Небојша Попов Универзитетот во идеолошка наметка

1999: Јован Корубин Големата илузија: 1968-та

2008: Лилјана Мијановиќ Бевме реални, го баравме невозможното


Види исто така:

1965: Ги Дебор Опаѓањето и пропаста на стоковната економија на спектаклот

1967: Извештај по повод демонстрациите против Виетнамската војна во Белград 1966

1968: Јосип Броз Тито Говор на Шестиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија

ПРАКСИС ШКОЛА

Париз, мај 1968